Có một chi tiết rất thú vị trong đám cưới vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu liên quan đến tiền mừng cưới. Theo nhiều tư liệu lịch sử thì An Định Vương - Lê Phát An (cậu ruột của  bà Nam Phương) đã mừng đám cưới của cháu gái một số tiền khổng lồ là 1 triệu đồng Đông Dương, tương đương với... 20000 lượng vàng thời điểm đó!

Bà Nam Phương được Hoàng tộc nhà Nguyễn đón tại đèo Hải Vân để chuẩn bị ra Huế làm lễ cưới
Bà Nam Phương được Hoàng tộc nhà Nguyễn đón tại đèo Hải Vân để chuẩn bị ra Huế làm lễ cưới
 
Bà Nam Phương di chuyển bằng xe kéo trong Hoàng thành Huế
Bà Nam Phương di chuyển bằng xe kéo trong Hoàng thành Huế
 
 
 
 
Bà Nam Phương nhận đồ lễ từ cung nữ
Bà Nam Phương nhận đồ lễ từ cung nữ
 
 
 
 
Vua Bảo Đại xuống kiệu để gặp Hoàng hậu Nam Phương
Vua Bảo Đại xuống kiệu để gặp Hoàng hậu Nam Phương
 
Chân dung Nam Phương Hoàng hậu
Chân dung Nam Phương Hoàng hậu
 
 
Vua Bảo Đại được rước bằng kiệu trong hôn lễ
Vua Bảo Đại được rước bằng kiệu trong hôn lễ
 
 
 
 
 
 
 
Tin tứ về đám cưới vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu trên các báo và tạp chí bằng tiếng Pháp thời điểm đó
Tin tứ về đám cưới vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu trên các báo và tạp chí bằng tiếng Pháp thời điểm đó
 
 
 
 
 
Nam Phương Hoàng hậu trong ngày cưới
Nam Phương Hoàng hậu trong ngày cưới