Du khách đến tham quan Đại Nội, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đồ sộ của thành trì cố đô, còn được chứng kiến tái hiện một đám rước nhỏ gồm quan và lính ngự đi từ cửa Hiển Nhơn ra cửa Ngọ Môn, thực hiện nghi thức đổi gác. Hoạt động văn hóa này được duy trì từ 19 giờ đến 20 giờ hằng ngày.
Du khách đến tham quan Đại Nội, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đồ sộ của thành trì cố đô, còn được chứng kiến tái hiện một đám rước nhỏ gồm quan và lính ngự đi từ cửa Hiển Nhơn ra cửa Ngọ Môn, thực hiện nghi thức đổi gác. Hoạt động văn hóa này được duy trì từ 19 giờ đến 20 giờ hằng ngày.
Tại đây, du khách sẽ được chứng kiến nghi lễ trang trọng trước Ngọ Môn. Không gian diễn ra lễ đổi gác kéo dài từ Kỳ Đài đến Ngọ Môn và từ Ngọ Môn đến Duyệt Thị Đường.
Tại đây, du khách sẽ được chứng kiến nghi lễ trang trọng trước Ngọ Môn. Không gian diễn ra lễ đổi gác kéo dài từ Kỳ Đài đến Ngọ Môn và từ Ngọ Môn đến Duyệt Thị Đường.
“Quan võ” đang đứng trước của Ngọ Môn để ra lệnh thực hiện nghi thức đổi gác
“Quan võ” đang đứng trước của Ngọ Môn để ra lệnh thực hiện nghi thức đổi gác
Lính đi vào đổi gác
Lính đi vào đổi gác
Lính đi vào đổi gác
Thực hiện nghi thức đổi gác
Thực hiện nghi thức đổi gác
“Quan võ” đứng trước tốp lính đổi gác và đội nhạc lễ
“Quan võ” đứng trước tốp lính đổi gác và đội nhạc lễ. Bài “Đăng đàn cung” được tấu lên trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ
“Quan võ” đứng trước tốp lính đổi gác và đội nhạc lễ. Bài “Đăng đàn cung” được tấu lên trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ
Đoàn rước sau lễ đổi gác trở về hậu viện
Đoàn rước sau lễ đổi gác trở về hậu viện
Đoàn rước sau lễ đổi gác trở về hậu viện
Lễ đổi gác diễn ra vào mỗi buổi tối tại Ngọ Môn, có nét hấp dẫn riêng vì làm sống lại không gian của di sản, giúp du khách hình dung một phần sinh hoạt của triều đình nhà Nguyễn ngày xưa.
Lễ đổi gác diễn ra vào mỗi buổi tối tại Ngọ Môn, có nét hấp dẫn riêng vì làm sống lại không gian của di sản, giúp du khách hình dung một phần sinh hoạt của triều đình nhà Nguyễn ngày xưa.
Ngoài ra, tái hiện nghi thức đổi gác còn góp phần phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của di tích Cố đô Huế.
Ngoài ra, tái hiện nghi thức đổi gác còn góp phần phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của di tích Cố đô Huế.