10 nguyên tắc vàng của WHO về vệ sinh an toàn thực phẩm

N.T.H |

Bước vào mùa du lịch, TP Đà Nẵng đã tổ chức đợt tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm VSATTP) cho du khách và người dân. Tổ chức Y tế thế giới WTO cũng đã khuyến cáo 10 nguyên tắc vàng để bảo đảm VSATTP đến các nhà quản lý, người sản xuất dịch vụ và dân chúng...

WHO khuyến cáo 10 nguyên tắc vàng về an toàn vệ sinh thực phẩm .