Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin là doanh nghiệp hàng đầu của ngành đóng tàu biển Việt Nam, đồng thời là điểm sáng thành công trong quan hệ kinh tế Việt- Hàn trong nhiều năm qua. 
Cơn bão 12 (năm 2017) ập vào Khánh Hòa đã khiến nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin hứng chịu thiệt hại nặng nề. 

Ngay sau bão, hàng nghìn công nhân lao động của nhà máy cật lực đêm ngày vừa khắc phục hậu quả của bão, vừa tìm biện pháp khôi phục năng lực, đảm bảo tiến độ sản xuất, hoàn thành chất lượng cao các hợp đồng đóng tàu, bàn giao cho khách hàng trên nhiều quốc gia đúng thời hạn. 

Tính đến tháng 10, doanh thu của doanh nghiệp đạt 344.961 nghìn USD. Hiệu suất công việc tính đến tháng 10 gồm: cắt thép 12 tàu; đặt ky: 9 tàu; hạ thủy: 8 tàu; bàn giao: 10 tàu; kế hoạch năm 2018 sẽ bàn giao 13 tàu. 

Công ty Hyundai Vinashin đóng góp ngân sách Nhà nước tạm tính đến tháng 10 là hơn 130,4 tỉ đồng. 

Dù số lượng người lao động lớn (3.059 người, chưa kể thầu phụ khoảng 2.498 người) nhưng Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin luôn phấn đấu cải thiện thu nhập cho công - nhân viên với mức thu nhập bình quân đạt 9.810.350 đồng/nhân viên và 9.170.958 đồng/công nhân. 

Không chỉ chăm lo tốt đời sống cho người lao động, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin còn đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội. Tính đến tháng 10.2018, đơn vị đã làm từ thiện với số tiền hơn 400 triệu đồng.