Mới đây, Bảo tàng Văn hóa Huế đã tổ chức trưng bày hơn 100 ảnh tư liệu quý với chủ đề: “Thuận Hóa – Phú Xuân –Huế từ đô thị cổ đến hiện đại”. Trong đó phần lớn là những bức ảnh đen trắng chụp về một “thị xã Huế” của những ngày cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Vua Thành Thái - người ra chỉ dụ thành lập thị xã Huế vào năm 1899
Vua Thành Thái - người ra chỉ dụ thành lập thị xã Huế vào năm 1899
Chỉ dụ thành lập thị xã Huế
Chỉ dụ thành lập thị xã Huế
Bảng tên đường phố Diệu Đế thời Huế còn là thị xã
Bảng tên đường phố Diệu Đế thời Huế còn là thị xã
Bảng tên đường Rue A.Courbet (từ năm 1965 đổi thành Trần Cao Vân cho đến nay)
Bảng tên đường Rue A.Courbet (từ năm 1965 đổi thành Trần Cao Vân cho đến nay)
Cầu Trường Tiền sửa chữa tạm vào năm 1947 sau khi bị đánh sập
Cầu Trường Tiền sửa chữa tạm vào năm 1947 sau khi bị đánh sập
Cầu Trường Tiền đầu thế kỷ 20
Cầu Trường Tiền đầu thế kỷ 20
Chợ Đông Ba đầu thế kỷ 20
Chợ Đông Ba đầu thế kỷ 20
Đường Trần Hưng Đạo phía trước chợ Đông Ba
Đường Trần Hưng Đạo phía trước chợ Đông Ba
Đường Gia Hội (nay là Chi Lăng) năm 1906
Đường Gia Hội (nay là Chi Lăng) năm 1906
Đường Gia Hội thế kỷ 19
Đường Gia Hội thế kỷ 19
Toàn cảnh Kinh Thành Huế cuối thế kỷ 19
Toàn cảnh Kinh Thành Huế cuối thế kỷ 19
Ga Huế đầu thế kỷ 20
Ga Huế đầu thế kỷ 20
Khách sạn Morin
Khách sạn Morin
Trường Đồng Khánh (nay là Hai Bà Trưng) đầu thế kỷ 20
Trường Đồng Khánh (nay là Hai Bà Trưng) đầu thế kỷ 20
Thương cảng Bao Vinh nhìn từ sông Hương, ảnh chụp năm 1920
Thương cảng Bao Vinh nhìn từ sông Hương, ảnh chụp năm 1920
Mốc giới “Đệ Bát địa phận” (địa phận phường Đệ Bát) của thị xã Huế năm 1899, nay là các phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và Phú Hội.
Mốc giới “Đệ Bát địa phận” (địa phận phường Đệ Bát) của thị xã Huế năm 1899, nay là các phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và Phú Hội.
Mốc giới “Thọ Lộc giới phận” (đơn vị hành chính làng xã trước khi thành lập Thị xã Huế năm 1899
Mốc giới “Thọ Lộc giới phận” (đơn vị hành chính làng xã trước khi thành lập Thị xã Huế năm 1899