Chùa Áo Vàng (hay còn gọi chùa Ba Cô) là những tiếng gọi thân thương của dân làng dành cho Tịnh xá Ngọc Sơn. Tại đây, từng làm nơi dự trữ lương thảo của nghĩa quân Tây Sơn và nghĩa quân Mai Xuân Thưởng. 
 Chùa Áo Vàng (hay còn gọi chùa Ba Cô) là những tiếng gọi thân thương của dân làng dành cho Tịnh xá Ngọc Sơn. Tại đây, từng làm nơi dự trữ lương thảo của nghĩa quân Tây Sơn và nghĩa quân Mai Xuân Thưởng. 
 Ngay từ những ngày mới thành lập, Tịnh xá Ngọc Sơn là chốn tu hành trang nghiêm thanh thoát và gần gũi đối với bà con vùng Phước Sơn.
 Ngay từ những ngày mới thành lập, Tịnh xá Ngọc Sơn là chốn tu hành trang nghiêm thanh thoát và gần gũi đối với bà con vùng Phước Sơn.
 Năm 1980, sau khi ẩn dật chuyên tu 3 năm tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tọa  Giác Trí được sự chứng minh của Hòa thượng Trưởng Giáo đoàn cử về trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn. Đến năm 1989, Thượng tọa đã trùng tu và xây dựng lại Tịnh xá Ngọc Sơn khang trang hơn, bao gồm các hạng mục: chánh điện, nhà Tăng, tháp Quan Âm, nhà trù, ...
 Năm 1980, sau khi ẩn dật chuyên tu 3 năm tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tọa  Giác Trí được sự chứng minh của Hòa thượng Trưởng Giáo đoàn cử về trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn. Đến năm 1989, Thượng tọa đã trùng tu và xây dựng lại Tịnh xá Ngọc Sơn khang trang hơn, bao gồm các hạng mục: chánh điện, nhà Tăng, tháp Quan Âm, nhà trù, ...
 Trong thời kỳ chiến tranh các chiến sĩ đã hy sinh rất nhiều trên núi Kỳ Sơn. Mùa Vulan báo hiếu năm 1994, Thượng tọa Giác Trí đã lập Đại Trai đàn chẩn tế cầu siêu 3 ngày đêm cho các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và tất cả vong linh. Buổi lễ cầu nguyện với sự chứng minh của hơn 200 Tăng Ni và gần 15.000 Phật tử về tham dự.
 Trong thời kỳ chiến tranh các chiến sĩ đã hy sinh rất nhiều trên núi Kỳ Sơn. Mùa Vulan báo hiếu năm 1994, Thượng tọa Giác Trí đã lập Đại Trai đàn chẩn tế cầu siêu 3 ngày đêm cho các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và tất cả vong linh. Buổi lễ cầu nguyện với sự chứng minh của hơn 200 Tăng Ni và gần 15.000 Phật tử về tham dự.
 Đến năm 2002, xét thấy số lượng Phật tử về tu học tại tịnh xá càng ngày càng đông, song chỗ nơi lại chật hẹp nên Thượng tọa Giác Trí  quyết định đại trùng tu ngôi chánh điện, thiền đường, giảng đường, thư  viện, nhà Tăng…
 Đến năm 2002, xét thấy số lượng Phật tử về tu học tại tịnh xá càng ngày càng đông, song chỗ nơi lại chật hẹp nên Thượng tọa Giác Trí  quyết định đại trùng tu ngôi chánh điện, thiền đường, giảng đường, thư  viện, nhà Tăng…
 Và các công trình phụ như: ủi đất san mặt bằng nghĩa trang trên núi để có nơi an nghỉ cho chư Tăng viên tịch và cho các gia đình thí chủ trong vùng...
 Và các công trình phụ như: ủi đất san mặt bằng nghĩa trang trên núi để có nơi an nghỉ cho chư Tăng viên tịch và cho các gia đình thí chủ trong vùng...
 Bảo tháp thờ xá lợi Đức Phật và chư đại Thánh Tăng được xây dựng năm 2013
 Bảo tháp thờ xá lợi Đức Phật và chư đại Thánh Tăng được xây dựng năm 2013