Thay vì sử dụng cách giao tiếp bằng ngôn ngữ, hơn 3000 cư dân trên đảo đã quen với việc sử dụng một ngôn ngữ ký hiệu của riêng mình để giao tiếp với nhau. Ngôn ngữ ký hiệu độc đáo này có từ hàng trăm năm qua, có tên “kata kolok”. Đó là thông tin được Oddity Central cung cấp mới đây.

 Hơn 3000 cư dân làng Bengkala đảo Bali, Indonesia đã quen với việc sử dụng một ngôn ngữ ký hiệu của riêng mình để giao tiếp với nhau.
 Hơn 3000 cư dân làng Bengkala đảo Bali, Indonesia đã quen với việc sử dụng một ngôn ngữ ký hiệu của riêng mình để giao tiếp với nhau.

Nguyên nhân chính là do ở Bengkala số lượng người gặp khó khăn về nghe nói là rất lớn. Một loại gen lặn có tên DFNB3 đã tồn tại ở ngôi làng này suốt 7 thế hệ, khiến cho tỷ lệ người câm điếc ở đây cao gấp 15 lần so với trung bình của thế giới.

Đối với những người dân ở Benkala, mọi người sinh ra dù bị khiếm thính hay không vẫn được tôn trọng và không hề có bất kỳ sự phân biệt nào.

Qua thời gian, ngôn ngữ ký hiệu đã lấn át việc giao tiếp bằng lời nói một cách rất tự nhiên. Ở trường học, học sinh khiếm thính cùng học với học sinh bình thường và giáo viên dạy bằng lời nói và ngôn ngữ ký hiệu.