Gọi là quán cà phê “lồng chim” vì quán dùng nguyên liệu các cây: Tràm, tre và tầm vông để uốn lại tạo nên giống một cái lồng chim. Nơi đây cũng là dịp để các bạn trẻ đến hóng gió và ngắm dòng Sông Hậu từ trên ngọn cây.

Thưởng thức nước uống và hóng gió trên cây cổ thụ. Ảnh: Thành Nhân
Thưởng thức nước uống và hóng gió trên cây cổ thụ. Ảnh: Thành Nhân
Thưởng thức nước uống và hóng gió trên cây cổ thụ. Ảnh: Thành Nhân
 
Không Gian quán Sông Thơ được làm từ nguyên liệu Tre, Tầm Vong và cây Trầm . Ảnh: Thành Nhân
Không gian quán được làm từ nguyên liệu tre, tầm vông và cây tràm     . Ảnh: Thành Nhân
Không gian quán được làm từ nguyên liệu tre, tầm vông và cây tràm . Ảnh: Thành Nhân
 
khách du lịch và những bạn sinh viên đến quán thưởng thức nước uống. Ảnh: Thành Nhân
khách du lịch và những bạn sinh viên đến quán thưởng thức nước uống. Ảnh: Thành Nhân
khách du lịch và những bạn sinh viên đến quán thưởng thức nước uống. Ảnh: Thành Nhân
Khách du lịch và những bạn sinh viên đến quán thưởng thức nước uống. Ảnh:     Thành Nhân
Khách du lịch và những bạn sinh viên đến quán thưởng thức nước uống. Ảnh: Thành Nhân
 
Món ăn và thức uống giá gia động từ 18.000 - 40.000 đồng. Ảnh: Thành     Nhân
Món ăn và thức uống giá gia động từ 18.000 - 40.000 đồng. Ảnh: Thành Nhân