Lịch trình tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

An Thượng |

Tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn ngày thường có 06 chuyến: sáng khoảng 07h30 và kết thúc chuyến chiều khoảng 15h30. Những ngày cuối Tuần và Dịp Lễ sẽ có từ 8 đến 9 chuyến. Sẽ bắt đầu từ 7h và kết thúc chuyến chiều khoảng 17h.

Theo lịch trình ngày thường, tàu chạy lúc 07h30 sáng, tuy nhiên, nếu do lượng khách đông vào những ngày cuối tuần hoặc ngày Lễ thì cứ đủ khách là tàu xuất bến. Do đó, các bạn cần phải có mặt ở cảng sớm hơn 1 tiếng đồng hồ.

Số điện thoại đặt vé 0255.3.626.431 or 0255.3626138. 

 • Giá vé lượt đi là 115.000 VNĐ/người (bao gồm 5.000 VNĐ vé vào cảng và 110.000VNĐ tiền vé tàu)
 • Giá vé lượt vào là 110.000VNĐ/người.. (Giá vé đã thay đổi đối với một số tàu) 

Giờ tàu chạy: 7h30, 8h30, 9h30, 11h30, 13h30, 15h30 (Xem Giờ Tàu)

Giá vé tàu cao tốc Lý Sơn:

 • Tàu cao tốc An Vĩnh 01 số ghế 266 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 125.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 120.000vnđ/1 vé
 • Tàu cao tốc Hồng Danh 09 số ghế 120 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 120.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 115.000vnđ/1 vé
 • Tàu cao tốc Anh Vĩnh 03 số ghế 250 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 125.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 120.000vnđ/1 vé
 • Tàu cao tốc Biển Đông số ghế 80 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 135.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 130.000vnđ/1 vé
 • Tàu cao tốc An Vĩnh số ghế 100 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 120.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 115.000vnđ/1 vé
 • Tàu cao tốc Hoàng Sa 03 số ghế 120 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 120.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 115.000vnđ/1 vé
 • Tàu cao tốc Hoàng Sa 02 số ghế 128 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 120.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 115.000vnđ/1 vé
 • Tàu cao tốc Chín Nghĩa 01 số ghế 80 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 115.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 110.000vnđ/1 vé
 • Tàu cao tốc Chín Nghĩa 03 số ghế 85 khách.
  • Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: 155.000vnđ/1 vé
  • Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ: 150.000vnđ/1 vé 
 
Hiện nay, có 10 tàu cao tốc là An Vĩnh 01 (270 ghế), Lý Sơn (150 ghế), Hoàng Sa 03 (120 ghế), Hồng Danh 09 (120 ghế), Chín Nghĩa 01 (80 ghế), Chín Nghĩa 02 (80 ghế), Biển Đông (80 ghế), An Vĩnh 03 (250 ghế), Chín Nghĩa 03 (SIÊU TỐC), Hoàng Sa 02, cùng chạy lúc 07h30 sáng mỗi ngày ra đảo Lý Sơn. Theo lịch trình, tàu chạy lúc 07h30 sáng, tuy nhiên, nhưng do lượng khách đông nên thông thường cứ đủ khách là tàu xuất bến. Do đó, các bạn cần phải có mặt ở cảng sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, giá vé lượt đi là 115.000 VNĐ/người (bao gồm 5.000 VNĐ vé vào cảng và 110.000VNĐ tiền vé tàu), giá vé lượt vào là 110.000VNĐ/người. 

Nếu mua vé lẻ, bạn lưu ý: Theo quy định, 1 người được xếp hàng mua 02 vé. Muốn mua vé thì phải có chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người mua và người được mua hộ.
 
 

Vé được bán bắt đầu lúc 6h sáng, 07h30 tàu sẽ chạy.
(Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật liên tục theo địa chỉ: http://www.phuotdaolyson.com/2015/06/lich-trinh-tau-cao-toc-tuyen-sa-ky-dao-ly-son.html)

Hiện nay, có 10 tàu cao tốc là An Vĩnh 01 (270 ghế), Lý Sơn (150 ghế), Hoàng Sa 03 (120 ghế), Hồng Danh 09 (120 ghế), Chín Nghĩa 01 (80 ghế), Chín Nghĩa 02 (80 ghế), Biển Đông (80 ghế), An Vĩnh 03 (250 ghế), Chín Nghĩa 03 (SIÊU TỐC), Hoàng Sa 02, cùng chạy lúc 07h30 sáng mỗi ngày ra đảo Lý Sơn. Theo lịch trình, tàu chạy lúc 07h30 sáng, tuy nhiên, nhưng do lượng khách đông nên thông thường cứ đủ khách là tàu xuất bến. Do đó, các bạn cần phải có mặt ở cảng sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, giá vé lượt đi là 115.000 VNĐ/người (bao gồm 5.000 VNĐ vé vào cảng và 110.000VNĐ tiền vé tàu), giá vé lượt vào là 110.000VNĐ/người.
Hiện nay, có 10 tàu cao tốc là An Vĩnh 01 (270 ghế), Lý Sơn (150 ghế), Hoàng Sa 03 (120 ghế), Hồng Danh 09 (120 ghế), Chín Nghĩa 01 (80 ghế), Chín Nghĩa 02 (80 ghế), Biển Đông (80 ghế), An Vĩnh 03 (250 ghế), Chín Nghĩa 03 (SIÊU TỐC), Hoàng Sa 02, cùng chạy lúc 07h30 sáng mỗi ngày ra đảo Lý Sơn. Theo lịch trình, tàu chạy lúc 07h30 sáng, tuy nhiên, nhưng do lượng khách đông nên thông thường cứ đủ khách là tàu xuất bến. Do đó, các bạn cần phải có mặt ở cảng sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, giá vé lượt đi là 115.000 VNĐ/người (bao gồm 5.000 VNĐ vé vào cảng và 110.000VNĐ tiền vé tàu), giá vé lượt vào là 110.000VNĐ/người.

TAGS