Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3.2009 từ những chương trình “Vì khúc ruột miền Trung”, quỹ Hỗ trợ PCTT miền Trung ra đời đã kết nối những tấm lòng nhân ái chung ta giúp đỡ đồng bào nơi đây phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau hơn 10 năm, Quỹ đã vận động tài trợ 300 tỷ đồng, thực hiện nhiều chương trình như xây nhà cộng đồng tránh lũ, trồng rừng ngập mặn, xây dựng đội xung kích và tập huấn phòng tránh thiên tai, xây dựng bể bơi chống đuối nước cho học sinh, hỗ trợ cho các hộ phụ nữ nghèo vay vốn đề thực hiện khắc phục thiên tai …

Gần 100 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai tại các tỉnh miền Trung được đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Thế nhưng, trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng lan rộng trong cả nước, Quỹ Hỗ trợ PCTT miền Trung đã xin phép và được Nhà nước đồng ý cho đổi tên thành Quỹ Cộng đồng PCTT và mở rộng phạm vi hoạt động ra cả nước.

Trong năm 2019, năm đầu tiên mang tên gọi mới, Quỹ dự kiến sẽ hỗ trợ các địa phương xây dựng 3 trường học, trang bị cho 10 trường mầm non bị thiệt hại trong thiên tai, xây dựng 38 bể bơi tại các trường học, lắp đặt 125 trạm đo mưa tự động, tham gia việc triển khai thực hiện chương trình của Nhà nước xây dựng các đội xung kích PCTT cấp cơ sở, tiếp tục mở rộng việ cho phụ nữ nghèo vùng lũ vay vốn phát triển kinh tế,…

Với những kế hoạch đó, Quỹ Cộng đồng PCTT mong muốn ngày càng kết nối nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái của đồng bào đến với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước.