Rừng không chỉ người Cơ Tu Tây Giang cuộc sống bình yên, hạnh phúc một cách vững bền, mà bây giờ còn là báu vật của quốc gia, loài người.

Xin giới thiệu đến bạn đọc Lao Động "Câu chuyện giữ rừng của người Cơ Tu" của nhóm tác giả Bùi Tấn Sỹ, Đình Sơn, Xuân Lam.